Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

LZP struktūra

Latvijas Zaļās partijas organizatoriskā uzbūve balstās uz varas decentralizāciju, partijas biedru iniciatīvu, iekšējo demokrātiju partijas vadības lēmumu pieņemšanā un LZP Biroja koordinējoša rakstura vadību partijas darba organizācijā. 

Partijas organizatoriskā darba pamatstruktūra ir partijas Nodaļas, augstākā lēmējinstitūcija ir Kongress. Laikā starp kongresiem partiju vada un pārstāv izpildinstitūcija – Valde, atsevišķas funkcijas veic pārstāvju sapulce - Dome. Partijas darba tehnisko nodrošinājumu realizē Birojs, bet darbības iekšējo uzraudzību veic Revīzijas komisija.