Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

LZP Dome

Domes sastāvā ietilpst: Kongresa ievēlēts Domes priekšsēdētājs un LZP biedri – ministri, visu līmeņu deputāti un partijas Nodaļu vadītāji. Partijas Valdes locekļi neietilpst Domes sastāvā un nepiedalās balsojumos, bet piedalās debatēs, izsakot Valdes viedokli un sniedzot nepieciešamo informāciju izskatāmajos jautājumos.

DOMES SASTĀVS:

Latvijas Zaļās partijas Domes priekšsēdētājs: Ingmārs Līdaka

Latvijas Zaļās partijas Domes priekšsēdētāja vietnieks: Roberts Ozols

Saeimas deputāti - Raimonds Bergmanis

Pašvaldību vadītāji un deputāti:

 • Alūksnes novads: Viola Aija Kaparšmite
 • Amatas novads: Guna Kalniņa-Priede
 • Ādažu novads - Gundars Bojārs, Raitis Kubuliņš
 • Baldones novads: Viola Āboltiņa
 • Balvu novads: Pēteris Kalniņš, Sandra Kindzule, Sandis Puks
 • Bauskas novads: Arnolds Jātnieks
 • Brocēnu novads: Solvita Dūklava, Ligita Berga, Daila Frīdmane, Ārijs Sproģis, Ilze Tomanoviča-Barone, Zigmunds Zaļenko, Jānis Sergejenko, Daina Gredzena, Lidija Bleidele
 • Burtnieku novads: Jānis Leitis, Jānis Ķibermanis
 • Cēsu novads: Artis Malkavs
 • Garkalnes novads: Jānis Frišfelds
 • Ikšķiles novads: Indulis Trapiņš, Jānis Hartmanis, Valentīns Špēlis, Arvīds Akmanis, Juris Saratovs, Juris Rudens, Agita Kābele
 • Jēkabpils novads: Anita Lemaka
 • Jēkabpils: Aigars Nitišs, Raivis Ragainis
 • Kandavas novads: Inga Priede, Guntars Indriksons, Egils Bariss, Inna Jēkabsone
 • Jūrmala: Jānis Lediņš
 • Kārsavas novads: Ināra Silicka
 • Ķeguma novads: Roberts Ozols, Viesturs Kļava
 • Ķekavas novads - Voldemārs Pozņaks
 • Kokneses novads: Dainis Vingris, Jānis Miezītis
 • Ogres novads: Artūrs Mangulis, Edīte Strazdiņa, Ojārs Atslēdziņš
 • Ozolnieku novads: Rasma Skruļa, Jānis Kažotnieks, Andris Ozoliņš
 • Preiļu novads - Māris Leikučs, Zigmārs Erts
 • Riebiņu novads: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Dainis Alžāns, Maigonis Mediņš, Margarita Krole, Arnis Opolais, Alberts Upenieks, Marija Bernāre
 • Rēzeknes pilsēta - Juris Guntis - Vjakse
 • Rojas novads: Eva Kārkliņa, Haralds Valdemārs, Mareks Štāls, Jānis Kalniņš, Inga Otmane,
 • Ropažu novads: Vladislavs Šlēgelmilhs
 • Salaspils novads: Andrejs Svilāns, Zigmārs Zeimulis
 • Saldus novads: Māris Zusts, Inta Vanaga, Vineta Vovere
 • Saulkrastu novads: Bruno Veide, Ivars Veide
 • Talsu novads: Alfons Spēks, Andis Āboliņš
 • Tukuma novads - Agris Zvaigzneskalns, Kaspars Liepa, Reinis Duksītis
 • Vecumnieku novads: Jānis Kovals, Aija Jurova
 • Viļakas novads: Aleksandrs Tihomirovs

Nodaļu vadītāji - Viola Aija Kaparšmite, Jānis Trupovnieks, Mārtiņš Ruža, Ārijs Sproģis, Jānis Leitis, Jānis Frišfelds, Indulis Trapiņš, Ivars Pleiko, Jānis Lediņš, Andrejs Jēkabsons, Roberts Ozols, Inārs Beļinskis, Normunds Niedols, Artūrs Mangulis, Zigmārs Erts, Juris Guntis Vjakse, Jānis Megnis, Vladislavs Šlēgelmilhs, Raitis Penkevics, Jānis Kovals, Arvīds Gornijs, Gatis Blumbahs, Viola Āboltiņa, Gints Muskars, Arnis Luhse, Arvīds Zariņš, Inga Priede, Māris Zusts, Artis Rasmanis, Juris Vectirāns, Jānis Zablovskis, Mārtiņš Toms - Staks