Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Reģionālās nodaļas

Partijas biedri var apvienoties nodaļās. Nodaļas minimālais biedru skaits ir septiņi biedri. Ja attiecīgajā reģionā nav nodaļas veidošanai pietiekama biedru skaita ( 7 ), partijas biedrs savu darbību saskaņo ar partijas Biroju. Nodaļu var veidot arī pēc interešu principiem. Nodaļa ievēl nodaļas vadītāju, kas pārstāv nodaļu kontaktos ar citām partijas struktūrvienībām, sabiedriskām un valsts organizācijām. Visi procedūras jautājumi (balsošanas kārtība, sanāksmju biežums, vietējās darbības formas u.c.) ir nodaļas pilnsapulces kompetencē. Nodaļa strādā saskaņā ar Valdes apstiprinātu nodaļas Nolikumu. Nodaļas pienākumi ir: LZP nostādņu un ideju popularizēšana; koordinēt konkrētās teritorijas LZP ideju atbalsta grupas, nodrošināt informācijas apriti starp LZP biroju un šīm grupām; apzināt, pētīt konkrētās teritorijas būtiskāko problemātiku un sagatavot iespējamos risinājumus; apkopot teritorijas iedzīvotāju priekšlikumus un veikt to analīzi; sekot līdzi LZP izvirzīto pārstāvju darbam konkrētās teritorijas institūcijās; informēt sabiedrību par LZP aktivitātēm un darbībām. Nodaļas tiesības ir: izmantot LZP nosaukumu un simboliku, pildot nodaļas funkcijas; izvirzīt kandidātus konkrētās teritorijas pašvaldības, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, iesniedzot tos apstiprināšanai LZP Valdei; organizēt pasākums un veikt citas aktivitātes, lai realizētu iepriekšminētos pienākumus.

 

Šobrīd Latvijas Zaļajai partijai ir 37 nodaļas:

 • Alūksnes nodaļa - nodaļas vadītāja Viola Aija Kaparšmite
 • Ādažu nodaļa - nodaļas vadītājs Vilnis Brakovskis
 • Balvu nodaļa - nodaļas vadītājs Jānis Trupovnieks
 • Baldones nodaļa- nodaļas vadītāja Viola Āboltiņa
 • Bauskas nodaļa - nodaļas vadītājs Mārtiņš Ruža
 • Brocēnu nodaļa - nodaļas vadītājs Ārijs Sproģis
 • Cēsu nodaļa - nodaļas vadītājs Artis Rasmanis
 • Daugavpils nodaļa - šobrīd nav iecelts
 • Garkalnes nodaļa - nodaļas vadītājs Jānis Frišfelds
 • Ikšķiles nodaļa - nodaļas vadītāja Indulis Trapiņš
 • Jēkabpils nodaļa - nodaļas vadītājs Ivars Pleiko
 • Jelgavas nodaļa - nodaļas vadītājs Ēriks Zaporožecs
 • Jūrmalas nodaļa - nodaļas vadītājs Jānis Lediņš
 • Kandavas nodaļa - nodaļas vadītāja Inga Priede
 • Ķeguma nodaļa - nodaļas vadītājs Roberts Ozols
 • Ķekavas nodaļa - nodaļas vadītājs Inārs Beļinskis
 • Kuldīgas nodaļa - nodaļas vadītājs Andrejs Jēkabsons
 • Liepājas nodaļa - nodaļas vadītājs Normunds Niedols
 • Ogres nodaļa - nodaļas vadītājs Artūrs Mangulis
 • Olaines nodaļa - šobrīd nav iecelts
 • Ozolnieku nodaļa - nodaļas vadītāja Rasma Skruļa
 • Preiļu nodaļa - nodaļas vadītājs Zigmārs Erts
 • Riebiņu nodaļa - nodaļas vadītāja p.i. Pēteris Rožinskis
 • Rīgas Centra nodaļa - nodaļas vadītājs Jānis Zablovskis
 • Rīgas Pārdaugavas nodaļa - nodaļas vadītājs Arnis Luhse
 • Rīgas Mežaparka nodaļa - nodaļas vadītājs Arvīds Zariņš
 • Rēzeknes nodaļa - nodaļas vadītāja Anna Kudure
 • Rojas nodaļa - nodaļas vadītājs Jānis Megnis
 • Ropažu nodaļa - nodaļas vadītājs Vladislavs Šlēgelmilhs
 • Saldus nodaļa - nodaļas vadītājs Māris Zusts
 • Saulkrastu nodaļa - nodaļas vadītājs Gints Muskars
 • Talsu nodaļa- nodaļas vadītājs Gatis Blumbahs
 • Tukuma nodaļa - nodaļas vadītājs Raitis Penkevics
 • Valmieras nodaļa - nodaļas vadītājs Jānis Leitis
 • Vecumnieku nodaļa - nodaļas vadītājs Jānis Kovals
 • Ventspils nodaļa - nodaļas vadītājs Arvīds Gornijs
 • Vidusdaugavas nodaļa - vadītājs Juris Vectirāns 

Latvijas Zaļajā partijā, jauniešu politiskās līdzdalības un aktivitātes un iesaistes veicināšanai sabiedrībā, darbojas partijas Jaunatnes nodaļa (nodaļas vadītājs Mārtiņš Toms- Staks).