Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Revīzijas komisija

Revīzijas komisija kontrolē Latvijas Zaļās partijas Kongresa lēmumu izpildi, LZP Statūtu ievērošanu un partijas saimniecisko darbību. Revīzijas komisija atskaitās vienīgi LZP Kongresam. Revīzijas komisiju ievēl partijas Kongresā piecu cilvēku sastāvā, uz četriem gadiem. Revīzijas komisija no ievēlēto locekļu vidus ievēl savu priekšsēdētāju. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.Kongresā ievēlētis Revīzijas komisijas locekļi:


Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Andris Junkurs
Revīzijas komisijas loceklis Andrejs Svilāns
Revīzijas komisijas locekle Sandra Urtāne
Revīzijas komisijas locekle Kristaps Stepanovs