Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Lojalitātes minimums

Pēc valdes lūguma Ētikas komisija izstrādāja biedra lojalitātes minimuma kodeksu, ko apstiprināja un pieņēma LZP Dome 2011.g. 10. augustā.

Lojalitātes minimums nav visaptverošs morāles vērtību un ētikas principu apraksts, tas ir uzvedības normu kopums, kas apliecina LZP biedra uzticību savai partijai un cieņu pret savas partijas biedriem.

 

  • LZP biedra lēmumi, spriedumi un rīcība atbilst LZP Statūtiem un darbības programmai.
  • Savā rīcībā un izteikumos partijas biedrs ir lojāls pret LZP, tās darbības mērķiem un pamatvērtībām, kā arī pret LZP un partijas sadarbības partneru pārziņā esošām institūcijām - ministrijām un to pakļautībā esošām struktūrām.
  • LZP un partijas sadarbības partneru pārziņā esošām institūcijām - ministrijām un to pakļautībā esošām struktūrām.
  • LZP biedrs nepiedalās aktivitātēs, kas kompromitē LZP.
  • LZP biedrs ievēro LZP kongresa, domes un valdes lēmumus, kā arī LZP sadarbības līgumu noteikumus.
  • Saskarsmē ar sabiedrību partijas biedrs rūpējas par LZP reputāciju un prestižu, rīkojas tā, lai tiktu saglabāta un vairota sabiedrības uzticība LZP.
  • Nav pieļaujama publisku necienīgu izteikumu paušana par LZP biedriem, attiecību pamatā ar partijas biedriem ir cieņa, pieklājība, godīgums, labvēlība, izpalīdzība, iecietība, sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts.
  • Konflikti ar LZP un citu apvienībā ietilpstošo partiju biedriem tiek risināti tiešās un atklātās sarunās, atturoties no to publiskas apspriešanas.
  • LZP biedrs atturas publiski paust tādu viedokli, kas nesaskan ar LZP nostādnēm. Publiski paužot atšķirīgu nostāju, personiskais viedoklis stingri un nepārprotami ir nošķirams no LZP oficiālā viedokļa.