Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Īsa intervija ar Latvijas Zaļo partiju

Kad partija ir dibināta?

1990. gada 13. janvārī kā pati pirmā jaunizveidotā politiskā partija Atmodas Latvijā vēl pirms valstiskās neatkarības deklarēšanas 4. maijā.

Kopš 2002. gada jūlija, kad Latvijas Zaļā partija 12. kongresā nolēma veidot kopīgu sarakstu 8. Saeimas vēlēšanās ar Latvijas Zemnieku savienību, Latvijas Zaļā partija un Latvijas Zemnieku savienība turpina strādā Zaļo un Zemnieku savienībā (ZSS), sadarbojoties ar reģionālajām partijām.
Kā radās ideja par partijas dibināšanu?Ideju par to, ka Latvijā nepieciešama politiska organizācija, kura pārstāvētu Zaļo loģiku, radās I Zaļās loģikas konferencē 1989. gada rudenī.
Kas bija iniciatori un aktīvākie partijas veidotāji? Juris Zvirgzds, Oļegs Batarevskis, Indulis Emsis, Arvīds Ulme, Valts Vilnītis, u.c.


Kas šobrīd ir partijas priekšsēdētājs?

Partijas valdes priekšsēdētājs ir Edgars Tavars.


Cik partijā šobrīd ir biedru?

Šobrīd partijā ir  nedaudz vairāk kā 800 biedru (2017. gada janvāra  dati).


Cik Latvijas rajonos partijai ir nodaļas?

Partijai šobrīd ir 32 reģionālās nodaļas -  Alūksnes, Balvu, Baldones, Bauskas, Brocēnu, Cēsu, Daugavpils, Garkalnes, Ikšķiles, Jēkabpils, Jūrmalas, Kandavas, Ķeguma, Ķekavas, Kuldīgas, Liepājas, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Preiļu, Riebiņu, Rīgas, Rēzeknes, Rojas, Ropažu, Saldus, Saulkrastu, Talsu, Tukuma, Valmieras, Vecumnieku, Ventspils.


Cik biedru partijā bija tās dibināšanas brīdī?

123 biedri.


Kā mainījās biedru skaits turpmākajos gados?

1990. - 123 biedri, 1991. - 286 biedri, 1992. - 354 biedri, 1993. gadā pēc pārreģistrācijas - 130 biedru, jo tajā laikā daudzi Atmodas laika vides aktīvisti pārgāja citos politiskos spēkos, 1995.- 182 biedri, 1996. - 237 biedri, 1998.- 279 biedri, 1999. gadā atkal pārsniedzām 300 biedru robežu - 315. Šobrīd, kā jau minēts, partijā ir nedaudz virs 800 biedriem.


Kas var kļūt par partijas biedru?

Par LZP biedru var būt 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet kas uzturas Latvijas Republikā. Personai jāatzīst Latvijas Zaļās partijas Programma, jāievēro LZP Statūti. Latvijas Zaļās partijas biedrs nevar būt citas Latvijas politiskās partijas sastāvā.

Kāda ir biedru uzņemšanas kārtība?

Kopš 2016.gada 23.maija, ar LZP valdes lēmumu,stājušās spēkā izmaiņas LZP biedru uzņemšanas kārtībā, nosakot visiem LZP biedru pretendentiem 6 mēnešu biedra kandidāta statusu.

Vēlmi iestāties partijā, persona apstiprina ar savu parakstu, aizpildot speciālu veidlapu un saņemot viena Latvijas Zaļās partijas biedra rakstisku vai mutisku rekomendāciju. Rekomendāciju var sniegt tikai Latvijas Zaļās partijas biedrs, kuram ir vismaz viena gada LZP partijas stāžs. Tāpat nepieciešams iesniegt motivācijas vēstuli pamatojot savu vēlmi būt LZP, kā arī jābūt gatavam ierasties uz nelielu pārrunu interviju ar kādu no LZP valdes locekļiem. Pēc pusgada biedra kandidāts pretendē uz biedra statusu, ja pats apstiprina joprojām gatavību pievienoties biedru rindām, kā arī ir atbilstošs valdes lēmums.

Uzņemšana partijā tiek apstiprināta ar Latvijas Zaļās partijas Valdes lēmumu, izsniedzot Latvijas Zaļās partijas biedra karti.

Cik liela ir partijas biedru nauda un/vai iestāšanās nauda?

LZP biedriem nav noteikta iestāšanās nauda. Katram biedram ir brīvas izvēles iespējas maksāt biedru naudu, atbilstoši saviem ieskatiem un iespējām. Partijas Valde katru gadu nosaka biedru naudas rekomendēto apmēru. LZP valdes rekomendējamais biedru naudas apmērs 24 EUR gadā, bet ne vairāk kā 380 EUR viena kalendārā gada ietvaros.

Vai partijas biedru vidū ir īpaši apbalvoti cilvēki?

Indulis Emsis, Arvīds Ulme, Imants Freimanis, Mārcis Cīrulis un Skaidrīte Albertiņa, Artis Rasmanis ir apbalvoti ar Triju zvaigžņu ordeņiem, Raimonds Bergmanis ieguvis Atzinības krustu, Indulis Emsis ieguvis arī Starptautisku Baltijas jūras Vides Aizsardzības prēmiju 1997. gadā, Askolds Kļaviņš, Viesturs Silenieks, Andris Tālmanis un Raitis Kalpiņš ir apbalvoti ar Valsts aizsardzības fonda "Lāčplēsis" Goda zīmi, Jurim Zvirgzdam Ministru kabinets 1997. gadā piešķīra 5000 latu prēmiju par kokvardes reintrodukciju Latvijā, Rolands Greiziņš 1997. gadā saņēmis Ministru kabineta atzinības rakstu.


Kādas sociālās intereses partija pārstāv?

Tā kā mūsu partija par savu vadmotīvu izvirzījusi rūpes par dzīvību, tad mēs aizstāvam visu sociālo slāņu intereses un ļoti noraidoši izturamies pret mēģinājumiem Latvijā mākslīgi radīt šķirisku sabiedrību, sašķeļot vienotu Latviju slāņos, jo uzskatām, ka tas ir mēģinājums atjaunot ideoloģiju par šķiru cīņu.


Kādu ideoloģiju partija pārstāv?

Mūsu partijas ideoloģijas pamatā ir līdzsvarota un ilgtspējīga sabiedrības un tautsaimniecības attīstība, kuras pamattēzes ir mūsu Manifestā un Programmā kā arī Riodeženeiro konferences Dienas kārtībā XXI gadsimtam (Agenda XXI).


Vai partija ir kādu starptautisku organizāciju dalībniece?

2001. gada 9. jūnijā Latvijas Zaļā partija tika uzņemta Eiropas Zaļo partiju federācijā.Kopš 2003. gada Latvijas Zaļā partija ir Eiropas Zaļās partijas dibinātāja un biedrs.


Ar kādām ārvalstu partijām Jūsu organizācijai ir kontakti un cik cieši tie ir?

Kontakti mums ir pārsvarā ar visām Eiropas valstu Zaļajām partijām, to vadībām un ministriem. Kontakti izpaužas kā domu un ideju apmaiņa kā arī sadarbojamies ar citu valstu ministriem un vēlētām amatpersonām no Zaļajām partijām, lai palīdzētu Latvijas tautsaimniecībā, it sevišķi infrastruktūrā, panākt ieguldījumus dāvinājumu un mērķdotāciju veidā.