Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Ziedotājiem

Lai atbalstītu mūsu politiskos mērķus, kuru stūrakmens ir ilgtspējīga attīstība, ziedojiet Latvijas Zaļajai partijai:

Latvijas Zaļā partija

Reģ. nr.: 40008044893
AS Citadele banka
IBAN: LV18PARX0000010901014

AS SWEDBANK
IBAN: LV57HABA0551023875347


Ziedošanas kārtība:

  • fiziskas personas var ziedot līdzekļus no saviem ienākumiem, kuri gūti tajā pašā kalendārajā gadā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. un 9.pantā;
  • ziedojumi, kuru summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu ( 2019.gadā – 430 eiro), ir jāpārskaita partijas bankas kontā;
  • ja viena persona skaidrā naudā partijai iemaksājusi finanšu līdzekļus, kuru kopējais apmērs kalendārā gada laikā ir sasniedzis vienu minimālo mēnešalgu ( 2019.gadā – 430 eiro), turpmākie finanšu līdzekļi attiecīgā kalendārā gada laikā pārskaitāmi tikai šīs partijas bankas kontā;
  • partijas biedra ieskaitīto iemaksu un veikto ziedojumu kopējais apmērs vienai partijai kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas;
  • fizisko personu ziedojumi kalendārā gada laikā nepārsniedz 50 minimālās mēnešalgas no vienas personas vienai partijai.

Ziedošanas ierobežojumi:

  • nav atļauti juridisko personu ziedojumi;
  • aizliegti anonīmi ziedojumi. Ja saņemts anonīms ziedojums, tas piecu dienu laikā jāpārskaita valsts budžetā;
  • partijas finansēt aizliegts personām, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta;
  • ziedojumiem nav atļauts izmantot citu personu dāvinājumus vai aizdevumus;
  • partijas aizliegts finansēt ar trešo personu starpniecību.

Maksājuma mērķī korekti norādāms "Ziedojums", "Ziedojums LZP", utml., bet nav vēlams rakstīt nepiemērotas lietas, piemēram, "Pateicība", "Jāņu alum", utml. Partijas vadībai par katru šādi nodēvētu maksājumu ir jāsniedz detalizēti paskaidrojumi.

Maksājot biedru naudu, maksājuma mērķī norādāms "Biedru nauda".