Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Politiskā darbība

Kopš 2002. gada jūlija, kad Latvijas Zaļā partija 12. kongresā nolēma veidot kopīgu sarakstu 8. Saeimas vēlēšanās ar Latvijas Zemnieku savienību, Latvijas Zaļā partija un Latvijas Zemnieku savienība turpina strādā Zaļo un Zemnieku savienībā (ZSS), sadarbojoties ar reģionālajām partijām. ZZS mērķis ir panākt, lai zaļa, stipra un plaukstoša Latvija ar attīstītu tautsaimniecību kļūtu par pamatu visas sabiedrības labklājībai. Lai sasniegtu augstāku dzīves līmeni, īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītībai.

Kandidātus Saeimas, pašvaldību un Eiroparlamenta vēlēšanām no partijas biedru vidus izvirz partijas nodaļas un individuāli partijas biedri. Izvirzītos kandidātus apstiprina LZP Valde. Ja attiecīgajā teritorijā ir partijas nodaļa, tad kandidātus vispirms apstiprina šīs nodaļas kopsapulcē. Bez reģionālās partijas nodaļas ieteikuma neviens biedrs nevar kandidēt apstiprināšanai Valdē.