Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

LZP 23. kongresā pieņemtās rezolūcijas, 2012

REZOLŪCIJA

LZP iebilst pret atomenerģijas ražošanu atomelektrostacijās Baltijas reģionā un Latvijas līdzdalību Visaginas AES būvniecībā, jo ir pārliecināta, ka:

  • Atomstacija Latvijas pierobežā ir apdraudējums videi un Latvijas iedzīvotājiem.
  • nav ekonomiski izdevīgi ieguldīt aptuveni vienu miljardu eiro kaimiņvalsts ekonomikā;
  • nav skaidri finansēšana avoti un kredīta atdošanas mehānismi un kā tas ietekmēs elektrības tarifus.
  • saražotās elektrības cena Visaginas AES būs augstāka nekā brīvajā tirgū, un šī starpība būs jāsamaksā iedzīvotājiem.
  • Kompensējot iztrūkstošo enerģijas daudzumu ar atomenerģiju, Latvija nespēs izpildīt uzņemtās saistības par atjaunojamo energoresursu īpatsvara nodrošināšanu līdz 2020. gadam atbilstoši ES prasībām.

LZP uzskata, ka viena miljarda eiro ieguldījums Latvijas ekonomikā nodrošinātu būtisku IKP kāpumu, darba vietu radīšanu, atjaunojamo energoresursu attīstību tādējādi arī enerģētisko neatkarību.

 


Eiropas Zaļās partijas kongress Francijā, 2011

Eiropas Zaļo kongresā pieņemtajā rezolūcijā pret AES izveidi Visaginā Latvijas valdībai izvirzītas šādas prasības:

  • Pamatojoties Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, atslepenot visu informāciju, kas saistīta ar jauno AES izveides projektiem Lietuvā, tai skaitā arī ietekmi uz vidi novērtējumus un seismiskos rādītājus.
  • Dot vienlīdzīgas iespējas sabiedrībai izteikt viedokli par vēlmi piedalīties/atbalstīt AES būvniecību Visaginā, kā arī valsts enerģētikas politiku kopumā.
  • Izvērtēt iespēju investēt alternatīvās, zaļās enerģijas ieguves projektos Latvijā.

Eiropas zaļo kongresā 11.-13. novembrī Parīzē ar absolūto balsu vairākumu un aplausiem tika pieņemta Latvijas Zaļās partijas (LZP) iesniegtā rezolūcija pret vairāku Atomelektrostaciju (AES) izveidi Baltijas jūras reģionā (Lietuvā, Somijā un Baltkrievijā), kā arī radioaktīvo atkritumu glabātuvēm Serbijā un Ukrainā.

Balsošanas tiesības Eiropas Zaļo kongresā ir 39 Eiropas Zaļās partijas (EZP) dalīborganizācijām no 32 Eiropas valstīm ar aptuveni 450 balsstiesīgo delegātu. Turklāt Eiropas Parlamenta zaļajā grupā ir arī 47 deputāti no EZP.

Kongresā Francijā kopumā piedalījās ap 1000 dalībnieku no dažādām pasaules valstīm – Albānijas, Andoras, Armēnijas, Austrijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Beļģijas, Bosnijas un Hercegovinas, Bulgārijas, Kanādas, Centrālāfrikas Republikas, Kipras, Čehijas Republikas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Islandes, Indijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maķedonijas, Maltas, Moldovas, Nīderlandes, Jaunzēlandes, Norvēģijas, Peru, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Krievijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas, Šveices, Turcijas, Apvienotās Karalistes, Skotijas, Ukrainas un pat Amerikas Savienotajām Valstīm.

Eiropas Zaļā partija kongresu ar Eiropas Parlamenta atbalstu rīko reizi divos gados, savukārt EZP padomes sanāksmes notiek divas reizes gadā – rudenī un pavasarī.

Rezolūcijas oriģinālteksts angļu valodā

 


LZP 22. kongresā pieņemtās rezolūcijas, 2011

Latvijas Zaļā partija š.g. 19. martā pulcēja savus biedrus uz kārtējo kongresu, kurā tika runāts arī par tādām valstī aktuālām tēmām kā energoneatkarība, veselības veicināšana visās nozarēs, civilā aizsardzība un droša dzīves telpa, kā arī Latvijai draudzīga tautsaimniecība.Kongresa nobeigumā par iepriekšminētajām tēmām tika pieņemtas šādas rezolūcijas:


Rezolūcija

Latvijas Zaļā partija aicina Latvijas prezidentu, Saeimu, Ministru kabinetu, Latvijas pašvaldības un sabiedrību veselīga dzīvesveida veicināšana, popularizējot pasākumus un domāšanas veidu, kas vērsti uz veselības saglabāšanu – veselīgs uzturs, kur pamatā jāatbalsta vietējo ražotāju saražotā pārtika, sevišķi atbalstot bioloģisko lauksaimniecību. Jāveicina fiziskās aktivitātes, kurām nav nepieciešami lieli līdzekļi un, kas balstās uz tautas sportu un/vai individuālajām nodarbēm svaigā gaisā - dabas taku uzturēšana un izveide nūjotājiem, staigātājiem, skrējējiem un veloceliņi ikdienas velobraucējiem pilsētās.  Atbalstīt  laivu maršrutus, sakopjot upju, ezeru ūdensceļus, izveidot publiskos bezmaksas vingrošanas laukums pašvaldību teritorijās.

Rezolūcija

Latvijas Zaļā partija aicina ministru prezidentu kā atbildīgo par civilo aizsardzību un krīžu vadības padomes priekšsēdētāju konceptuāli izvērtēt normatīvo regulējumu attiecībā uz valsts apdraudējumu un krīžu/ārkārtēju situāciju tiesiskajiem režīmiem. Vienlaikus aicinām nepazemināt atbildīgo valsts dienestu gatavību operatīvi reaģēt krīžu situāciju un katastrofu gadījumos. Atbalstīt papildus resursu piesaisti iekšējās drošības nodrošināšanai.

Rezolūcija

Īstenojot turpmākos ar budžeta konsolidāciju saistītos pasākumus, Latvijas Zaļā partija iestājas par uzraugošo un operatīvo dienestu darbības efektivitātes paaugstināšanu, kas īpaši attiecināms uz lauku rajoniem.

Rezolūcija

Latvijas Zaļā partija aicina Latvijas Saeimu, Prezidentu, Ministru kabinetu, pašvaldības un iedzīvotājus īstenot tādu valsts un reģionālo politiku, kā arī dzīvesveidu enerģētikas jomā, kura veicinātu: enerģētisko drošību; pašnodrošinošo kapacitāti;apgādes ilgtspējību;resursu taupību un racionālu izmantošanu;atjaunojamo energoresursu (biomasa, vējš, ūdens, atkritumu enerģija, zemes siltums, saules enerģija) decentralizētu izmantošanas pieaugumu. Latvijas Zaļā partija neatbalstīs tādu valsts politiku un amatpersonu kandidātus, kuri kalpos tikai atomenerģijas lobijiem, novēršoties no Latvijas energoneatkarības veicināšanas.

Rezolūcija

Latvijas Zaļā partija aicina Latvijas Prezidentu, Saeimu, Ministru kabinetu un Latvijas tautu atbalstīt un sekmēt Latvijas tautsaimniecības atjaunošanu, kā videi visdraudzīgāko un sasniegt IKP uz vienu iedzīvotāju tuvāko 5 gadu laikā vismaz 10.000 EUR un bezdarba līmeni ne lielāku kā 5%.]