Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

26.03.2020 16:46

Kokneses novadā trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem brīvpusdienu naudu ieskaita vecāku kontos un iekārto telpas pašizolācijai

“Kokneses novadā pašizolācijas nodrošināšanai esam iekārtojuši 6 istabas Vecbebru tehnikuma kopmītņu telpās, kurās nekavējoties izvietot personas, kas atgriezušās no ārvalstīm”, informē Dainis Vingris (LZP), Kokneses novada domes priekšsēdētājs.

Tāpat D.Vingris  norāda, ka sociālās situācijas pārraudzībai  sociālais dienests darbojas pastiprinātā režīmā: "Apzinoties, ka daudzām ģimenēm ar ierobežotiem finansiāliem resursiem bērniem piešķirtās brīvpusdienas ir būtisks atbalsts, Kokneses dome lēmusi naudu, kas tikusi atvēlēta trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu brīvpusdienu nodrošināšanai, vecākiem pārskaitīt uz viņu norēķinu kontiem. Izskatījām iespēju arī par siltā ēdiena piegādi trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, bet no ieceres atteicāmies, saprotot, ka atbilstoša vienreizējā tara drošai šāda veida ēdiena transportācijai nav pietiekamā apjomā".

Kokneses novada pašvaldības vadītājs uzsver, ka būtiskākā problēma šajā ārkārtas situācijā ir tas, ka nav  vienotas koordinācijas sistēmas valsts – pašvaldības līmenī. Tāpat nav tikušas dotas nekādas norādes par to, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi izmantojami (IAL) personālam, kuri strādā ar riska kategorijas grupām – seniori, cilvēki ar hroniskām saslimšanām, par valstiskām rezervēm nemaz nerunājot. "Visu pirkām pēc savas saprašanas un skatoties, kas vispār tirdzniecībā pieejams", pauž D.Vingris.