Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

19.07.2019 14:06

E.Tavars: Jaunmārupes dabas parks jāsaglabā neskarts

“Mārupes novada pašvaldība izstrādā novada teritorijas plānojuma grozījumus, atbilstoši kuriem daļā no Jaunmārupes vecākā parka iecerēta blīva apbūve. Parks ir ļoti ainavisks, gadu desmitiem plaši izmantots ģimeņu atpūtai pie dabas, brīvdabas pasākumu organizēšanai un dabas procesu izzināšanai. Pret šo ieceri publiskās apspriešanas laikā iestājušies vairāki simti iedzīvotāju. Arī Latvijas Zaļā partija (LZP) iebilst pret barbarisku iejaukšanos parka struktūrā, jo tas noteikti jāsaglabā vides izziņas un rekreācijas vajadzībām”, uzskata Edgars Tavars, Latvijas Zaļās partijas (LZP) valdes priekšsēdētājs. 

Ažiotāžu par Jaunmārupes parku ir radījusi topošā Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 2014. – 2026.gadam redakcija, kurā vērīgākie iedzīvotāji konstatējuši nezaļas izmaiņas Jaunmārupes parka teritorijā. Plānoto zonējuma maiņu, daļu dabas parka teritorijas nomainot uz sabiedrisko apbūvi, pašvaldība terplānā iestrādājusi, pamatojoties uz konkrēta darbības ierosinātāja iesniegumu.  Šāds solis būtu pretrunā citos novada attīstības dokumentos definētajiem mērķiem – neveidot jaunas apbūves teritorijas  esošo dabas teritoriju vietā un veicināt zaļo zonu īpatsvaru ciemu teritorijās.

“LZP uzskata, ka Jaunmārupes parka gadījumā nav nozīmes ne plānotās apbūves mērķim, ne funkcijām. Svarīgs tikai fakts – parks jāsaglabā neskarts un jāattīsta vides izglītībai un rekreācijai atbilstošā veidā. Pašvaldība nedrīkst ignorēt vairāk kā 500 iedzīvotāju iebildumus un vēlmes par parka turpmāko izmantošanu. Tāpat iecere jāanalizē no ietekmes uz vidi viedokļa, kas līdz šim brīdim nav izdarīts”, norāda E. Tavars.

E.Tavars: “Šobrīd Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas termiņš ir beidzies, un pašvaldībai priekšā stāv darbs apkopot visus iesūtītos priekšlikumus. Ceram, ka sabiedrības vēlmes tiks ņemtas vērā, un tiks pieņemts lēmums par jaunas, daudz zaļākas Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas izstrādi”.