Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

09.08.2019 14:16

Kandavas novadā noslēgusies iedzīvotāju aptauja par ATR - 84% respondentu atbalsta Kandavas novada saglabāšanu

Kandavas  novada iedzīvotāju aptauja “Par administratīvi teritoriālo reformu Kandavas novadā” notika no š.g. 1. līdz 29.jūlijam.

Aptauju organizēja 2019.gada 27.jūnija domes sēdē apstiprināta komisija: komisijas priekšsēdētāja Anita Dundure, sekretāre Iveta Ķevica, komisijas locekles: Signe Ezeriņa, Kristīne Lukšane un Gunta Gūtmane.

Iedzīvotāji savu viedokli uz jautājumu “Vai Jūs atbalstāt Kandavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu”” varēja paust, aizpildot veidlapas un iemetot tām paredzētās balsošanas kastēs visos pagastos un  Kandavas pilsētā: Sporta hallē, Domē, Tūrisma informācijas centrā, Sociālajā dienestā un no 15.jūlija arī Kandavas komunālajos pakalpojumos.

Viena mēneša laikā aptaujā piedalījušies 348 respondenti un iegūts šāds rezultāts: par Kandavas novada, kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu, nobalsojuši  290 (83%) respondentu,  pievienošanos Tukuma novadam atbalsta  49 (14 %)  respondenti, savukārt  9 (3%)  respondentu viedoklis nav saprotams un  veidlapas uzskatāmas par nederīgām.

Tā kā aptaujas veidlapā bija dota iespēja sniegt komentāru, daudzi izmantoja šo iespēju.

Biežāk minētie iemesli, kādēļ jāsaglabā Kandavas novads:

  1. Kandavas novads jāsaglabā kā patstāvīga administratīvā teritorija, jo  vēsturiski tas ir izveidots  kā pirmais novads valstī;
  2. Nepieciešamie pakalpojumi  tiek nodrošināti tuvāk dzīves vietai un tie ir kvalitatīvi;
  3. Finansiālie ieguldījumi koncentrēsies administratīvajā centrā Tukumā un Kandavai finansējuma pieejamība būs minimāla;
  4. Nav ekonomiski izdevīga pamatojuma pievienoties Tukumam;
  5. Jāsaglabā esošais novads, jo reforma ir pirmsvēlēšanu solījumu iespaidā;
  6. Ir lepnums dzīvot skaistajā Kandavas novadā.

 "Esam arī lielu pārmaiņu priekšā, pēc pāris gadiem, iespējams, būsim Tukuma novada iedzīvotāji. Tiekoties ar ministriju ļaudīm un administratīvi teritoriālās reformas “dzinējspēkiem”, dzirdam tikai to, ka pašvaldību vadītājiem bailes zaudēt savus “krēslus”, bet mūs taču ievēl uz četriem gadiem, un “krēslu” var zaudēt kuru katru brīdi. Deputātu samazināšana nesīs miljonu ietaupījumu, bet mēs saviem deputātiem esam samazinājuši atalgojumu uz pusi jau ar 1. jūliju. Mums norāda uz lielo administratīvo slogu, bet esam pašā apakšgalā valsts mērogā ar saviem administratīvajiem tēriņiem un atalgojumu. Mūsos neieklausās, bet nespēj arī pamatot ieguvumus, un nenorāda uz zaudējumiem, piemēram, cik katram cilvēkam izmaksās adrešu maiņa dažādos dokumentos, kaut vai automašīnu tehniskajās pasēs.

Ceram sagaidīt precīzus un skaitliskus argumentus iece¬rētai reformai, jo pār-maiņām jābūt loģiskām un pa¬matotām. Negribam kļūt par nostūri, kuram cauri svilpo vējš tukšumā", jau iepriekš pauda Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede.