Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

30.01.2020 14:18

Latvijas Zaļā partija tiesā uzvar Valsts meža dienestu

“Šodien dabas aizsardzībā ir tiesiskuma uzvara, jo Latvijas tiesu vara nostājās Latvijas Zaļās partijas (LZP) un dabas aizsardzības pusē.  Administratīvā rajona tiesa apmierināja politiskās partijas „Latvijas Zaļā partija” pieteikumu – atzīt par prettiesisku Valsts meža dienesta lēmumu, ar kuru valsts iestāde atteicās piesaistīt ekspertus, lai novērtētu īpaši aizsargājamās dabas vērtības, aizbildinoties ar naudas trūkumu un, neņemot vērā, ka tas VMD jāveic atbilstoši likumam”, informē Edgars Tavars, LZP valdes priekšsēdētājs.

Tāpat tiesa piesprieda, ka Latvijas Republikai ir pienākums par labu politiskajai partijai „Latvijas Zaļā partija” atlīdzināt tās samaksāto valsts nodevu, atlīdzinot to no VMD budžeta līdzekļiem.

E.Tavars: “Pirmkārt vēlos publiski pateikties visiem, kuri palīdzēja mums uzvarēt šajā pirmās instances tiesā. Otrkārt vēlos vērst ikvienas vides organizācijas uzmanību, ka šis lēmums (pēc tā galīgā stāšanās spēkā) ir pagrieziens dabas aizsardzībai Latvijā. LZP labvelīgais spriedums ir pozitīvs precedents, lai ikvienam būtu tiesības rosināt īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – mikrolieguma izveidi un katrs pamatotais pieteikums tiktu dots izvērtēšanai dabas ekspertiem kā tas likumā ir noteikts”.

Atgādinām, ka pēc cīņas par Braku meža aizsardzību, kad LZP par saviem līdzekļiem noalgoja dabas ekspertu un panāca, ka VMD uzliek mikrolieguma režīmu īpaši aizsargājamajai Braku meža daļai, tādejādi neizcērtot bioloģiski vērtīgu mežu pie Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja, saskārāmies ar vairākām citu pilsoņu un organizāciju analogām situācijām. Principā VMD pēdējos gados atteica visiem mikroliegumu rosinātājiem, pakļaujot draudiem daudzas bioloģiskās vērtības!

“Lai nepieļautu bioloģiskās daudzveidības mazināšanu, aiztaupītu nodokļu maksātāju naudu pārsūdzībām, laiku, kā arī ļaunprātīgi nevilcinātu likumā noteikto dabas aizsardzības prasību izpildi, aicinām VMD izpildīt pirmās instances tiesas lēmumu un to nepārsūdzēt, jo LZP uzvara arī galīgā instancē būs neizbēgama”, pauž LZP vadītājs E.Tavars, papildus norādot, ka “jautājums par līdzekļu piedziņu no VMD par partijas iztērētajiem finanšu resursiem dabas eksperta algošanai tiks izskatīts LZP valdē. Ja VMD sāks pildīt likumu un šo pirmās instances spriedumu, tad, visticamāk, LZP no VMD neatprasīs iztērētos līdzekļus par eksperta pakalpojumiem”.