Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

07.12.2020 19:37

Latvijas Zaļā partija: VARAM nedrīkst vadīt nekompetents ministrs

Artūra Toma Pleša “Attīstībai/PAR!” (A/PAR) virzīšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (VARAM) amatam ir ne tikai pārsteidzīga, bet devalvē valdības institūta izpratni kopumā. A. Pleša pieredzes trūkums un nekompetence gan vides aizsardzības, gan reģionālās attīstības jautājumos ir pretrunā ar loģiku, uzskata Latvijas Zaļā partija (LZP), reaģējot uz partiju apvienības (A/PAR) 13. Saeimas frakcijas paziņojumu par Pleša virzīšanu VARAM ministra amatam, kad iepriekšējais ministrs Juris Pūce (A/PAR) pēc caurlaižu skandāla demisionēja.

Par A.Pleša nespēju pastāvīgi pieņemt lēmumus un viņa vājo izpratni reģionālās attīstības un vietējās demokrātijas ievērošanā varēja gūt priekštatu katrs, kurš pieslēdzās viņa vadītās Administratīvi teritoriālās reformas komisijas darbam. 

Tāpat arī Pleša vadītās Vides un klimata apakškomisijas darbs, kurā būtu jārisina svarīgi vides un dabas aizsardzības jautājumi Latvijā, bija pamests pusnovārtā, jo kopš rudens sesijas sasauktas tikai pāris sēdes.

VARAM ministram jāpārstāv ne tikai reģionālās attīstības jautājumi un digitālā transformācija, bet jāpilda arī vides ministra pienākumi un jāpārstāv Latvijas vides, un dabas aizsardzības jautājumi. 

Gados jauna cilvēka vēlme kļūst par ministru ir apsveicama, tomēr jāprot nošķirt ambīcijas ar gribēšanu no praktiskās varēšanas. Potenciālā VARAM ministra norādītās prioritātes vides jomā -  Latvijas virzība uz klimatneitralitāti un Eiropas Zaļo kursu norāda uz to, ka Plešam par dabas aizsardzību ir vispārināta izpratne un asociācijas tikai ar sabiedriskajā telpā plaši izskanējušajām  populārajām tēmām Eiropas mērogā.

Tajā pat laikā publiskajā paziņojumā nav ne vārda par redzējumu Latvijas vides institūciju  - Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta plānoto apvienošanu, dabas inspektoru kapacitātes celšanu, piesārņojošo darbības atļauju izsniegšanas un kontroles kārtību, redzējumu par Latvijas dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un citiem Latvijas dabai svarīgiem jautājumiem. VARAM ministram jāspēj rast dialogs gan ar lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, zaļajām nevalstiskajām organizācijām, tādēļ šajā jomā vajadzīgs profesionālis, kurš vismaz spēj atšķir A kategorijas piesārņojošo darbības atļauju no B un dabas liegumu no mikrolieguma.