Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

21.09.2020 16:54

LZP: Atbalstām kolektīvā iesnieguma “Par mežizstrādes miera periodu ligzdošanas laikā” nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijā

Vairāk kā desmit tūkstoši Latvijas pilsoņu ir parakstījuši kolektīvo iesniegumu “Par mežizstrādes miera periodu ligzdošanas laikā”, kas  noteiktu vispārēju mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Šis ir zaļi domājošo iedzīvotāju un zaļo organizāciju izmisuma solis, gadiem bezpalīdzīgi noskatoties uz daudziem klajiem dabas aizsardzības pārkāpumiem, kad mežu izstrādes laikā ir bojā gājuši ligzdojošie putni un iznīcinātas to dzīvotnes. 

Sugu un biotopu aizsardzības likums attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu putniem jau šobrīd aizliedz gan putnu ķeršanu vai nogalināšanu, apzinātu traucēšanu un dzīvotņu postīšanu, gan apzinātu putnu ligzdu un olu iznīcināšanu vai bojāšanu, ligzdu pārvietošanu. Diemžēl atsevišķus mežsaimnieciskās izstrādes veicējus tas nav atturējis pārkāpt ne tikai likumu, bet ētikas un morāles normas pret dabu. 

Arī šovasar, Dabas aizsardzības pārvaldei, reaģējot uz iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju sniegtajām ziņām par mežsaimnieciskās darbības veikšanu mikroliegumos periodā, kad to darīt ir aizliegts, konstatēja virkni pārkāpumu.

Piemēram, Raunas novada mikroliegumā valsts vides inspektori secināja, ka bez ciršanas apliecinājuma veikti mežizstrādes darbi, tajā skaitā nozāģējot arī koku, kurā atradās mazā ērgļa ligzda, kas līdz ar to bija nopostīta.

Vēl viens piemērs no šīs vasaras ir Priekuļu novadā, kur DAP inspektori vasaras sākumā vēl uzspēja apsekot mazā ērgļa ligzdu ar putnu mazuļiem, bet augusta beigās šajā vietā atradās jau kailcirte. Paradoksālais ir tas, ka šajā vietā iepriekš ir ticis rosināts izveidot mikroliegumu, bet tā izveide atteikta.  Nav manā rīcībā informācijas par konkrēti šī mikrolieguma atteikuma gadījuma iemeslu, bet arī Latvijas Zaļā partija saņēma mikrolieguma ierosināšanas atteikumu par Braku mežu no Zemkopības ministrijas pakļautībā esošā Valsts meža dienesta, aizbildinoties ar naudas trūkumu ekspertu algošanai.  Ekspertus noalgojām, Braku mežā mikroliegumu izveidojām, bet stāsts šoreiz nav par mūsu labajiem darbiem. Stāsts diemžēl ir par attieksmi pret dabu. Arī tad, kad iesniedzām valsts budžetam priekšlikumu, ka beidzot vajadzētu Zemkopības ministrijā rast līdzekļus līdz simts tūkstošiem gadā ekspertiem, lai var izvērtēt cilvēku un NVO pieteikumus mikroliegumiem, iniciatīva tika noraidīta bez izskatīšanas.

Latvijas Zaļā partija (LZP) piekrīt, ka kompensācijām par mežsaimnieciskās darbības ierosinājumiem būtu jābūt samērīgākiem, bet tas nav arguments likuma pārkāpšanai un klajai ignorancei pret dabu no atsevišķu mežsaimnieku puses. 

Ligzdojošo putnu aizsardzības nepieciešamībai ir nepieciešams mežizstrādes miera periods to ligzdošanas periodā, tādēļ LZP Saeimas deputāts Raimonds Bergmanis atbalstīja 10 167 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma  "Par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā" nodošanu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai.