Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

12.11.2020 14:23

LZP uzvar VMD Braku meža lietā arī otrās instances tiesā

“2020.gada 10. novembrī Latvijas Zaļā partija (LZP) saņēma otrās instances tiesas spriedumu, kurā arī Administratīvā apgabaltiesa nostājās LZP  un zaļā tiesiskuma pusē. Ir apmierināts partijas pieteikums - atzīt par prettiesisku Valsts meža dienesta lēmumu, ar kuru valsts iestāde atteicās piesaistīt ekspertus, lai novērtētu īpaši aizsargājamās dabas vērtības, aizbildinoties ar naudas trūkumu un, neņemot vērā, ka tas VMD jāveic atbilstoši likumam”, informē Edgars Tavars, LZP valdes priekšsēdētājs.

LZP pateicas sabiedrībai un zaļajām vides nevalstiskajām organizācijām, kas brīvprātīgi stāv zaļajā sardzē par Latvijas dabas vērtībām. Tāpat ceram, ka līdz ar vadības maiņu VMD, arī šajā iestādē beidzot parādīsies kādas zaļas vēsmas. Ceram, ka VMD pratīsies godu un vairāk netērēs valsts administratīvo resursu, lai vērstos ar pārsūdzību vēl trešajā tiesas instancē, bet pildīs ne tikai likumā, bet arī jau otrajā tiesas spriedumā uzlikto – piesaistīs ekspertus, lai kvalitatīvi izvērtētu katru mikrolieguma pieteikumu neatkarīgi no tā, kurš to iesniedzis.

Atgādinām, ka pēc cīņas par Braku meža aizsardzību, kad LZP par saviem līdzekļiem noalgoja dabas ekspertu un panāca, ka VMD uzliek mikrolieguma režīmu īpaši aizsargājamajai Braku meža daļai, tādejādi neizcērtot bioloģiski vērtīgu mežu pie Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja, saskārāmies ar vairākām citu pilsoņu un organizāciju analogām situācijām. Principā VMD pēdējos gados atteica visiem mikroliegumu rosinātājiem, pakļaujot draudiem daudzas bioloģiskās vērtības. Lai novērstu šo netaisnību, LZP par likuma nepildīšanu iesūdzēja VMD tiesā. Pirmās instances tiesas spriedums bija LZP labvēlīgs, kuru VMD nekautrējās pārsūdzēt, piedzīvojot sakāvi arī otro reizi.

E.Tavars: “Jautājums par līdzekļu piedziņu no VMD par partijas iztērētajiem finanšu resursiem dabas eksperta algošanai joprojām principiāli  aktuāls. Tomēr pieļauju, ka gadījumā, ja VMD beidzot sāks pildīt likumu un tiesas spriedumu, tad, visticamāk, LZP valde lems iztērētos līdzekļus no VMD neatprasīt”.