Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

01.04.2020 17:01

Saldus novadā piešķir pabalstu 15EUR apmērā katram skolēnam un nodrošinās pusdienu piegādi maznodrošinātajām ģimenēm

2020. gada 31. marta Saldus novada domes sēdē, saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, tika lemts par atbalsta pasākumiem novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Deputāti lēma piešķirt vienreizēju pabalstu ģimenēm ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā 15,00 eiro apmērā vienam skolēnam, kurš apgūst vispārizglītojošā skolā mācības no 1. līdz 12. klasei un kuram dzīvesvieta ir deklarēta Saldus novadā. Pabalsts tiks piešķirts bez materiālās situācijas izvērtēšanas, pārskaitot uz iesniegumā norādītās personas kredītiestādes konta numuru. Pabalsts tiks izmaksās par laika periodu no 13.03.2020. līdz 14.04.2020.

Kā arī lēma piegādāt uz mājām pusdienu porcijas maznodrošinātajām ģimenēm, kurās ir skolēni vai pirmsskolas vecuma bērni.

Tāpat nolemts  atbrīvot no telpu nomas maksas VAS “Latvijas pasts” un uzņēmumus, kas nodrošina Saldus novada izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumus un pārcelt 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus.