Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Jaunumi

30.07.2019 13:46

Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Zvaigzneskalns(LZP) piemēro sodu vides piesārņotājiem

Jau iepriekš izskanējis daudz informācijas par Tukumā izvietotā piena pārstrādes uzņēmuma a/s Tukuma piens notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaisēm, kuras vēljoprojām nav nodotas ekspluatācijā.

 Tukuma novada Dome informē, ka iepriekš ir bijusi vienošanās ar uzņēmumu par to, kādā veidā A/s Tukuma piens nodrošinās notekūdeņu priekšattīrīšanu savā īpašumā. Protams, pašvaldība no savas puses nodrošina pieejamu infrastruktūru notekūdeņu tālākajai attīrīšanai, bet, ja piesārņojuma koncentrācija pārsniedz valsts normatīvos noteikto un arī līgumiski atrunāto, tad uzņēmumam jāpieņem lēmums, kādā veidā risināt jautājumus par to, kur nonāks šie piesārņotie notekūdeņi.

Viens variants ir neturpināt attīstības projektu, jo paši nav gatavi investēt šādās attīrīšanas ietaisēs, kas pirmatnēji daļēji attīra ražošanas procesā radušos notekūdeņus. Otra iespēja, ko pielieto arī citi uzņēmumi (SIA Puratos Pūrē) ir vest daļu no notekūdeņiem uz Jūrmalu vai Kandavu, kur ir iespēja par maksu šos notekūdeņus nodot. Trešais variants ir pārkāpt normas, novadot notekūdeņus kanalizācijā pa taisno, tādējādi radot lielu risku, ka publiskajā infrastruktūrā radīsies būtisks kaitējums (mirst dūņas attīrīšanas ietaisēs) un tad viss nonāk atklātā dabā. Šādu scenāriju Tukums piedzīvoja Šlokenbekas dīķa piesārņojuma precedentā, kurā bojā gāja 4 tonnas zivju un spēkā arī stājās notiesājošs tiesas spriedums krimināllietā.

Iepriekš, šīs lietas kūrēja tā brīža Tukuma Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs, kas kā noskaidrojām no 2004.gada bija saglabājis pietiekami neefektīvu starp SIA Tukuma Ūdens un A/s Tukuma Piens noslēgto līgumu, kuru pat gadu no gada pagarināja ar neeksistējošām sankcijām, kuras varētu piemērot brīžos, kad ir konstatētas atkāpes no likumā un līgumā noteiktā.

SIA Tukuma Ūdens šefs Ainārs Feldmanis informēja, ka jaunais Domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Zvaigzneskalns, jau pagājušā gada izskaņā aicināja izbeigt veco kārtību un noslēgt jaunu līgumu ar visām iekļautajām līguma sankcijām par neattīrītu notekūdeņu ievadīšanu pilsētas tīklos. Līgums pavasarī tika noslēgts un maija (kā arī jūnija mēnesī) tika konstatēti pārsniegumi, par ko SIA Tukuma Ūdens informēja arī Tukuma novada Domi, kā uzņēmuma kapitāldaļu turētāju.

Neskatoties uz to, ka ar uzņēmumu izveidojusies laba sadarbība pilsētas svētku organizēšanā un arī cita veida aktīva iesaistīšanās Tukuma vārda iznešanā gan novadā gan Latvijā, jaunais Domes priekšsēdētāja vietnieks pieņēmis lēmumu piemērot sodu ap 15 000 eiro (bez PVN) par neattīrītu notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas sistēmā. Kā skaidroja Agris Zvaigzneskalns, vides riski šajos gadījumos ir vērtējami kā galvenie, jo uzņēmums ilgstoši nepabeidz iepriekš apsolītās priekšattīrīšanas ietaises un vilcinās ar preventīvo darbu notekūdeņu koncentrācijas līmeņa samazināšanai jau pirms SIA Tukuma ūdens uzskaites. Monitorings ir pietiekami precīzs un SIA Tukuma ūdens to kontrolē gan attālināti gan klātienē. A/s Tukuma Piens par šiem gadījumiem komentārus nav snieguši un ir griezušies pie paša pilsētas mēra Ērika Lukmaņa. Priekšsēdētājs aicināja uzņēmuma atbildīgās personas vērsties pie vietnieka.

Atgādinām, ka pamatojoties uz  VSIA Latvijas valsts vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra iesniegtajiem maija un jūnija testēšanas pārskatiem A/s Tukuma Piens nav ievērojis noslēgtā līguma nosacījumus par noteiktajiem notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrāciju limitiem (diennakts vidējā parauga limiti).

Avots: tukumabalss.lv